Cancel Preloader

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

i-CanManage Program

i-CanManage Program

Thử nghiệm ứng dụng iCan-Manage: Cải thiện triệu chứng cho phụ nữ sau điều trị ung thư

Cancer Wellness Program in Vietnam aims to improve common symptoms management and wellness in women after cancer treatment. This project is led by Dr. Nguyen Thi Hoa Huyen and funded by VinUniversity, featured by an interdisciplinary team including researchers and students in Health Sciences and Computer Science.

Dự án này bao gồm 3 giai đoạn chính (xem sơ đồ dưới)

Mục đích của giai đoạn 1 là nhận diện các triệu chứng thường gặp ở phụ nữ sau điều trị ung thư tại Việt Nam

Trong giai đoạn 2, chúng tôi sẽ phát triển một chương trình bao gồm các nội dung về cuộc sống bệnh nhân sau ung thư, các triệu chứng thường gặp và cách quản lý chúng. Ngoài ra, dự án còn bao gồm một chương trình can thiệp kéo dài 12 tuần với trọng tâm là khuyến khích tập luyện thể dục ở bệnh nhân, từ đó góp phần cải thiện các triệu chứng ảnh hưởng tới sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Chương trình này sẽ được phát triển và tích hợp trên ứng dụng điện thoại thông minh có tên i-CanManage, viết tắt cho Internet-based Cancer Management (Can thiệp Quản lý Ung thư Online). Phụ nữ sau điều trị ung thư có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng ứng dụng này để hỗ trợ họ trong việc quản lý triệu chứng và nâng cao hoạt động thể chất. 

Ở giai đoạn cuối cùng, chúng tôi sẽ tiến hành một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng để đánh giá độ hiệu quả, khả năng sử dụng và khả năng chuyển đổi của ứng dụng thông minh này

CÁC GIAI ĐOẠN
CỦA DỰ ÁN

4notext-e1669716532610-removebg-preview

Giai đoạn 1

Nhận diện những triệu chứng thường gặp sau điều trị ung thư ở phụ nữ Việt Nam

5notext-e1669716507543

Giai đoạn 2

Một chương trình quản lý kéo dài 12 tuần sẽ được phát triển và tích hợp trên ứng dụng điện thoại thông minh có tên i-CanManage, Internet-based Cancer Management. Phụ nữ sau điều trị ung thư có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng ứng dụng này để hỗ trợ họ trong việc quản lý triệu chứng và nâng cao hoạt động thể chất.

6notext

Giai đoạn 3

Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng sẽ được tiến hành để đánh giá độ hiệu quả, khả năng sử dụng và khả năng chuyển đổi của ứng dụng thông minh này