Cancel Preloader

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Nâng cao năng lực Điều Dưỡng trong
Giáo dục Sức khỏe Tinh thần và Nâng cao Nhận thức Cộng đồng:
Phát triển "Gói Giáo dục Sức khoẻ Tinh thần" để hỗ trợ phụ nữ mắc ung thư

Nâng cao năng lực Điều Dưỡng trong Giáo dục Sức khỏe Tinh thần và Nâng cao Nhận thức Cộng đồng:  Phát triển "Gói Giáo dục Sức khoẻ Tinh thần" để hỗ trợ phụ nữ mắc ung thư

 

Mục đích của dự án này là phát triển một 

"Gói Giáo dục Sức khỏe Tinh thần" toàn diện, bao gồm một 

Sổ tay Sức khỏe Tinh thần dành cho phụ nữ mắc ung thư và người chăm sóc, cùng một Sổ tay Đào tạo dành cho Điều dưỡng, giúp họ tổ chức các buổi giáo dục sức khỏe tinh thần cho nhóm này. Gói Giáo dục Sức khoẻ Tinh thần sẽ cung cấp các thông tin về chủ đề này, đồng thời đề xuất các chiến lược ứng phó cho cả phụ nữ mắc ung thư và người chăm sóc. Gói sẽ được thiết kế để dễ dàng tiếp cận với tất cả mọi phụ nữ, giúp họ đối mặt với giai đoạn điều trị bệnh và trở lại cuộc sống bình thường một cách nhanh chóng và thành công nhất.

 

Dự án sẽ được triển khai tại 04 bệnh viện trên khắp Việt Nam, bao gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

 

Dự án được Chính phủ Úc hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia.

 

Dự án này bao gồm 3 giai đoạn chính (xem sơ đồ dưới)

Giai đoạn 1

Trong giai đoạn 1, một cuộc khảo sát sẽ được tiến hành nhằm mục đích tìm hiểu tình trạng sức khỏe tinh thần, chiến lược ứng phó và nhu cầu hỗ trợ về sức khoẻ tinh thần của phụ nữ mắc ung thư. Ngoài ra, một nhóm người chăm sóc cũng sẽ tham gia khảo sát để đánh giá nhận thức và kiến thức của họ về các vấn đề sức khỏe tinh thần và nhu cầu hỗ trợ ở phụ nữ mắc ung thư.

Giai đoạn 2

Trong Giai đoạn 2, Gói Giáo dục Sức khỏe Tâm thần sẽ được phát triển bởi nhóm chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Gói này gồm 2 tài liệu:

 

1) Sổ tay Sức khỏe Tinh thần dành cho phụ nữ mắc ung thư và người chăm sóc

 

2) Sổ tay Đào tạo cho Điều dưỡng ung thư về chủ đề tổ chức các buổi giáo dục sức khỏe tinh thần cho phụ nữ mắc ung thư và người chăm sóc

Giai đoạn 3

Các buổi đào tạo nội bộ (TOT) sẽ được cung cấp cho Điều dưỡng tại 4 bệnh viện trên để xây dựng kiến thức và kỹ năng trong việc tổ chức giáo dục sức khỏe tinh thần cho phụ nữ mắc ung thư và người chăm sóc. Sau khi được đào tạo, các Điều dưỡng sẽ cung cấp những buổi giáo dục sức khỏe tinh thần cho các nhóm này. Các cuộc khảo sát trước và sau (pre- & post-survey) sẽ được tiến hành để đánh giá sự cải thiện trong kiến thức và nhận thức về sức khoẻ tinh thần của Điều dưỡng, phụ nữ mắc ung thư và người chăm sóc.

CÁC GIAI ĐOẠN
CỦA DỰ ÁN

4notext-e1669716532610-removebg-preview

Giai đoạn 1

Nhận diện những triệu chứng thường gặp sau điều trị ung thư ở phụ nữ Việt Nam

5notext-e1669716507543

Giai đoạn 2

Một chương trình quản lý kéo dài 12 tuần sẽ được phát triển và tích hợp trên ứng dụng điện thoại thông minh có tên i-CanManage, Internet-based Cancer Management. Phụ nữ sau điều trị ung thư có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng ứng dụng này để hỗ trợ họ trong việc quản lý triệu chứng và nâng cao hoạt động thể chất.

6notext

Giai đoạn 3

Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng sẽ được tiến hành để đánh giá độ hiệu quả, khả năng sử dụng và khả năng chuyển đổi của ứng dụng thông minh này