Cancel Preloader

ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC

Đối tác của chúng tôi

The Women's Wellness Research Collaborative (Cộng tác Nghiên cứu Sức khoẻ Phụ nữ) là một tổ chức hợp tác của các nhà nghiên cứu, nhân viên y tế, các nhà giáo dục, các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu nhằm hỗ trợ sức khỏe của phụ nữ trong mọi giai đoạn trong cuộc sống.

Trung tâm sức khỏe thông minh VinUni-Illinois (VISHC) là sự hợp tác giữa VinUniversity (VinUni) và Viện Khoa học Kỹ thuật thuật Grainger thuộc Đại học Illinois tại Urbana-Champaign (UIUC hoặc Illinois). Trung tâm được thành lập để thực hiện các nghiên cứu có ảnh hưởng lớn về cảm biến y sinh, tin học và các ứng dụng của chúng trong chăm sóc sức khỏe thông minh.

DawnV được phát triển bởi các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới, dựa trên các bằng chứng khoa học cập nhật nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho phụ nữ Việt Nam. Mỗi chương trình của DawnV được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện cho phụ nữ Việt Nam với từng vấn đề sức khỏe riêng biệt trong những giai đoạn đặc biệt của cuộc đời họ.

Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam là một thành viên của Hiệp hội Phòng chống Ung thư Quốc tế, hoạt động với mục đích tăng cường phát hiện sớm ung thư vú và nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ trong cộng đồng.