Cancel Preloader

CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI

Chương trình Sức khỏe Tinh thần cho phụ nữ sau ung thư

Chương trình Sức khỏe Tinh thần cho phụ nữ sau ung thư

The research team includes experience researchers from different countries (Vietnam and Australia) and is a multidisciplinary research team (Health Sciences and Computer Sciences). The PI and Co-PI of the projects have completed a number of national and international projects and thus have ability to conduct the project effectively and in a timely manner. The main objectives of this program are:

  1. Sử dụng Công nghệ Sức khỏe Thông minh để xây dựng và đánh giá hiệu quả của Chương trình Sức khỏe Tinh thần cho phụ nữ Việt Nam đang và sau điều trị ung thư.
  2. Phát triển và thử nghiệm công cụ sàng lọc dựa trên trí tuệ nhân tạo đầu tiên để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở phụ nữ Việt Nam đang và sau điều trị ung thư.

Dự án này bao gồm 3 giai đoạn chính (xem sơ đồ dưới)

Giai đoạn 1

 

Trong giai đoạn 1, chúng tôi sẽ thực hiện một khảo sát định lượng và phỏng vấn định tính nhằm xác định mức độ phổ biến của các vấn đề sức khỏe tâm thần ở phụ nữ Việt Nam đang và sau điều trị ung thư. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tìm hiểu nhu cầu của nhóm phụ nữ này đối với các chương trình hỗ trợ quản lý sức khỏe tâm thần.

Giai đoạn 2

Giai đoạn này bao gồm 2 bước:

Bước 1

Chương trình Sức khỏe Tâm thần cho phụ nữ sau ung thư sẽ được phát triển bởi nhóm chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực ung thư, công nghệ thông tin, học máy (AI) và sức khỏe phụ nữ. Chương trình bao gồm một cuốn sổ tay (cẩm nang) và trang web cũng như ứng dụng Sức khoẻ Thông minh, được phát triển song song với nhau để cung cấp cho phụ nữ đang và sau điều trị ung thư.

Bước 2 

Một Thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát (RCT) sẽ được tiến hành để đánh giá độ hiệu quả, khả năng sử dụng và khả năng chuyển đổi của Chương trình Sức khỏe Tâm thần thực hiện bằng ứng dụng Sức khỏe Thông minh. Dựa vào dữ liệu được thu thập trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ sửa đổi và điều chỉnh chương trình, trang web và Ứng dụng Sức khoẻ Thông minh để sẵn sàng triển khai mở rộng dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 3

Ở giai đoạn cuối của dự án, một Thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng ba nhánh sẽ được tiến hành ở quy mô lớn hơn để đánh giá hiệu quả của gói Chương trình Sức khỏe Tâm thần và ứng dụng Sức khoẻ Thông minh. Nghiên cứu thử nghiệm ba nhánh này sẽ cho phép chúng tôi so sánh các ưu điểm, nhược điểm và hiệu quả của phương pháp trực tiếp cung cấp dịch vụ sức khoẻ và phương pháp cung cấp Sức khỏe Thông minh. 

CÁC GIAI ĐOẠN
CỦA DỰ ÁN

4notext-e1669716532610-removebg-preview

Giai đoạn 1

Nhận diện những triệu chứng thường gặp sau điều trị ung thư ở phụ nữ Việt Nam

5notext-e1669716507543

Giai đoạn 2

Một chương trình quản lý kéo dài 12 tuần sẽ được phát triển và tích hợp trên ứng dụng điện thoại thông minh có tên i-CanManage, Internet-based Cancer Management. Phụ nữ sau điều trị ung thư có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng ứng dụng này để hỗ trợ họ trong việc quản lý triệu chứng và nâng cao hoạt động thể chất.

6notext

Giai đoạn 3

Một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng sẽ được tiến hành để đánh giá độ hiệu quả, khả năng sử dụng và khả năng chuyển đổi của ứng dụng thông minh này