Cancel Preloader

Đối tác của chúng tôi

Nhóm nghiên cứu sức khỏe phụ nữ và Trung tâm sức khỏe thông minh thuộc trường Đại học VinUni phối hợp cùng nhóm nghiên cứu sức khỏe phụ nữ thuộc trường Đại học công nghệ Sydney do giáo sư Debra Anderson đứng đầu cùng thực hiện dự án sức khỏe cho phụ nữ sau điều trị ung thư tại Việt Nam.

5 điểm nổi bật của Cancer Wellness Program

Tích hợp trí tuệ nhân tạo

Hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển dựa trên dữ liệu thực giúp chúng tôi đưa ra những điều chỉnh tốt hơn cho những người đã và đang điều trị ung thư.

Cá nhân hoá liệu trình

Những người tham gia dự án sẽ được sử dụng một chương trình cá nhân hoá cho từng trường hợp, giúp họ quản lý triệu chứng và cải thiện những vấn đề sức khoẻ khác mà họ gặp phải.

Can thiệp online

Các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi không chỉ thân thiện với người dùng mà còn có phản hồi nhanh và đáp ứng cao theo từng nhu cầu cụ thể của mỗi người.

Khuyến khích lối sống lành mạnh

Dự án của chúng tôi có mục đích khuyến khích những hành vi và lối sống lành mạnh ở những người đã và đang điều trị ung thư.

Quản lý triệu chứng

Chúng tôi hỗ trợ phụ nữ trong việc theo dõi và lập kế hoạch chăm sóc cá nhân để quản lý những triệu chứng của họ.