Cancel Preloader

ĐỘI NGŨ

ĐỘI NGŨ

Gặp đội ngũ của chúng tôi

TS. Nguyễn Thị Hoa Huyền

Chủ nhiệm dự án

Chúng tôi hy vọng Chương trình Sức khỏe cho Người bệnh Ung thư sẽ trở thành một người bạn đồng hành thân cận của những người phụ nữ đang và sau điều trị ung thư. Với những phương pháp truyền tải thông tin đa dạng, mọi phụ nữ Việt Nam đều có thể tiếp cận với chương trình này, không phân biệt loại ung thư, tuổi tác, khu vực sinh sống và tình trạng kinh tế xã hội.

TS. Phạm Huy Hiệu

Đồng chủ nhiệm dự án

Qua dự án iCan-Manage, chúng tôi mong muốn áp dụng những công nghệ thông tin mới nhất để cải thiện y tế cộng đồng, đặc biệt là nhóm những bệnh nhân ung thư.

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Đồng chủ nhiệm dự án

Bằng việc phát triển dự án này cho phụ nữ sau điều trị ung thư, chúng tôi muốn tiếp sức cho phụ nữ Việt Nam trong việc củng cố và nâng cao sức khoẻ của mình trong mỗi giai đoạn cuộc đời.

Bùi Khánh Linh

Điều phối dự án

Hoàng Phương Anh

Trợ lý nghiên cứu

Nguyễn Hương Giang

Sinh viên trợ lý nghiên cứu

Nguyễn Trường Tùng

Sinh viên trợ lý nghiên cứu
beauty_1592822858360

Trần Ngọc Trân

Sinh viên trợ lý nghiên cứu

Nguyễn Thị Thuý Ngần

Sinh viên trợ lý nghiên cứu

Nguyễn Châu Anh

Sinh viên trợ lý nghiên cứu
TIEN1457

Nguyễn Châu Thành

Sinh viên trợ lý nghiên cứu
Ảnh PTHC

Phan Thị Hiền Chi

Sinh viên trợ lý nghiên cứu

Trần Khánh Bằng

Sinh viên trợ lý nghiên cứu
D49AD8BE-4A72-4911-8794-A057B56C931A

Huỳnh Quỳnh Anh

Sinh viên trợ lý nghiên cứu

Hãy trở thành người tiếp theo!